Kontakt

Obchodné meno: Štefan Simon ONE DESIGN
Miesto podnikania: 941 10 Tvrdošovce, P. Kinizsiho 260/14

Mobil:+421 (0)948 168 179
E-mail: info@1design.sk

IČO: 45692017
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky od 2.8.2010
Číslo živnostenského registra: 440-29578
Kontakt:
Mobil: +421 (0)948 168 179
E-mail: info@1design.sk, Web: www.1design.skCreated by One Design 2010